Old Version
Announcement (31.07.2015)
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները ողջունում են Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը (ԱՃԹՆ) Հայաստանի Հանրապետության անդամագրվելու պատրաստակամության մասին ՀՀ կառավարության հայտարարությունը:
Artsakh President visited the Kashen mining complex
Bako Sahakyan visited the Kashen mining complex and got acquainted with activities being carried out there.